دسته‌ها
Uncategorized

چرا شزم می‌تواند ثور را شکست دهد؟ و چرا نمی‌تواند؟


چرا شزم می‌تواند ثور را شکست دهد؟ و چرا نمی‌تواند؟ – ویجیاتو